Pirkšanas noteikumi

I. Vispārīgie noteikumi

 1. UAB "Lija rūbai", juridiskā adrese: Gedimino g. 11, LT-87134, Telšiai, uzņēmuma kods: 302859647, Tel. +37060555636, E-pasts e-pasts: info@lijamedicinasapgerbs.lv. lijarubai.lt. lijamedicinasapgerbs.lv tiešsaistes veikala (turpmāk saukta „Veikals”) noteikumi (turpmāk saukti „Noteikumi”) ir attiecināmi uz Klientiem, kas veic pasūtījumus lijamedicinasapgerbs.lv Veikalā;

2. lijamedicinasapgerbs.lv ir tiesīgs mainīt Veikala Noteikumus. Noteikumi, kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī (norādīti pasūtījumā), ir attiecināmi uz Klientiem, kas iepērkas Veikalā;

3. Klienti nedrīkst veikt pasūtījumu lijamedicinasapgerbs.lv, ja tie nav iepazinušies ar Veikala Noteikumiem. Jebkurā gadījumā tiek uzskatīts, ka Klienti ir iepazinušies ar Noteikumiem un tiem piekrīt, ja tie apstiprina piekrišanu Noteikumiem pirms produktu pasūtīšanas, noklikšķinot uz opciju „ES PIEKRĪTU”. Ja Klients visiem Noteikumiem vai kādai to daļai piekrīt tikai daļēji vai nepiekrīt vispār, Klients nevar veikt pasūtījumu elektroniski lijamedicinasapgerbs.lv – pretējā gadījumā tiek uzskatīts, ka Klients ir iepazinies ar visiem Veikala Noteikumiem un sniedz tiem beznosacījumu piekrišanu;

4. lijamedicinasapgerbs.lv tiek atbrīvots no jebkuras atbildības par zaudējumiem, kas rodas, Klientiem neiepazīstoties ar Veikala Noteikumiem, neatkarīgi no tiem sniegtajiem ieteikumiem un to pienākumiem, lai arī tiem bija šāda iespēja.

II. Privātuma atruna

1. Ja Klients vēlas saņemt lijamedicinasapgerbs.lv informatīvos paziņojumus, tas var izvēlēties šādus paziņojumus saņemt;

2. Sīkfails – mazs datu segments, kas tiek nosūtīts no mājaslapas un uzglabāts lietotāja tīmekļa pārlūkā, kamēr lietotājs pārlūko tīmekli. Katru reizi, kad lietotājs ielādē mājaslapu, pārlūks nosūta sīkfailu atpakaļ uz serveri, ziņojot par lietotāja iepriekš veiktajām darbībām. Sīkfaili palīdz Jums atsākt darbu vietā, kur Jūs to iepriekšējā reizē pārtraucāt, saglabā atmiņā Jūsu reģistrēto autorizācijas informāciju, tēmas izvēli, preferences, kā arī palīdz mums piedāvāt Jums saturu, kas Jums varētu interesēt. Sīkfaili mums ļauj:

• nodrošināt atbilstošu funkcionalitāti visā mājaslapas pārlūkošanas laikā,

• nodrošināt pilnvērtīgu iepirkumu groza funkcionalitāti,

• atgādināt Jums par produktiem, kas Jums ir patikuši,

• apkopot mūsu mājaslapas pārlūkošanas vēsturi.

Lai iegūtu informāciju par visu saglabāto sīkfailu dzēšanu no Jūsu datora, izlasiet sava tīmekļa pārlūka instrukcijas, kas ir atrodamas pārlūka Izvēlnē, Palīdzības (Help) sadaļā.

Ievērībai: bez sīkfailu lietošanas mūsu mājaslapa nevarēs pilnvērtīgi funkcionēt.

3. Pasūtot produktus, tiek sniegti šādi produktu piegādei nepieciešamie Klienta personas dati: vārds, uzvārds, produktu piegādes adrese, tālruņa numurs, cita attiecībā uz piegādi nepieciešamā informācija. lijamedicinasapgerbs.lv apstiprina, ka šie dati tiks izmantoti vienīgi produktu pasūtīšanas un piegādes mērķiem. lijamedicinasapgerbs.lv apņemas neizpaust šo informāciju trešajām pusēm, izņemot lijamedicinasapgerbs.lv partnerus, kas sniedz ar produktu piegādi saistītus un citus pakalpojumus attiecībā uz Klientu pasūtījumu iesniegšanu vai izpildi. Jebkuri citi izņēmumi saistībā ar Klientu personīgās informācijas izpaušanu trešajām pusēm jebkurā gadījumā tiek saskaņoti ar Klientiem. Jebkuros citos gadījumos jebkuri Klientu personas dati trešajām pusēm izpaužami vienīgi tad, ja to nosaka attiecīgie Latvijas Republikas tiesību akti;

4. Reģistrējoties lijamedicinasapgerbs.lv un pasūtot produktus, Klients apņemas uzglabāt savu ar pieteikšanos saistīto informāciju un to nevienam neizpaust. Turklāt Klients apstiprina, ka tas ir pilngadīga persona un ka tas ir tiesīgs pasūtīt produktus no lijamedicinasapgerbs.lv Veikala. Ja Klients ir izpaudis kādai citai personai savu ar pieteikšanos saistīto informāciju, lijamedicinasapgerbs.lv tiek atbrīvots no jebkādas atbildības saistībā ar iepriekšminēto;

5. Klienti, iepazīstoties ar Noteikumiem, apstiprina, ka tiem ir zināms par sīkdatņu (no tīmekļa servera nosūtīto datņu) esamību to datoros, apmeklējot lijamedicinasapgerbs.lv Veikala vietni;

6. lijamedicinasapgerbs.lv apstiprina, ka tas pastāvīgi cenšas izmantot modernākās tehnoloģijas Klientu personas datu aizsardzībai.

III. Pasūtījumu veikšanas kārtība un noteikumi

1. Klienti, kas apmeklē Veikala tīmekļa vietni, izvēlas tiem vēlamos produktus. Iepirkumu ratiņi tiek piepildīti, balstoties uz to izvēli;

2. Pēc iepirkumu ratiņu piepildīšanas Klienti ievada šādu izvēlēto produktu piegādei nepieciešamo informāciju: vārdu, uzvārdu, produktu piegādes adresi, tālruņa numuru un papildu informāciju, kas var būt svarīga, piegādājot pasūtītos produktus. lijamedicinasapgerbs.lv apstiprina, ka Klientu sniegtie dati tiks izmantoti vienīgi produktu pārdošanas un piegādes mērķiem, neietekmējot personas datu aizsardzības prasības, kas noteiktas attiecīgajos Latvijas Republikas tiesību aktos;

3. Pēc tam Klienti izvēlas vienu no lijamedicinasapgerbs.lv Veikalā pieejamajiem maksājuma veidiem.  Klientiem arī jāapstiprina, ka tie apņemas atrasties norādītajā adresē izvēlētajā vai noteiktajā laikā;

4. Visi Klientu sniegtie dati tiek norādīti pēdējā logā. Pirms datu apstiprināšanas Klienti pārliecinās par to, ka dati ir pareizi un atbilst to vēlmēm. Klienti var labot kļūdainos datus, pirms pasūtījums tiek nosūtīts lijamedicinasapgerbs.lv. Klienti produktu piegādei nepieciešamos personas datus var labot arī pēc pasūtījuma veikšanas. Klienti nevar apstiprināt pasūtījumu līdz brīdim, kad tie ir norādījuši, ka tie ir iepazinušies ar lijamedicinasapgerbs.lv noteikumiem un tiem piekrīt. Ja Klients pirms produktu izvēles nav iepazinies ar Veikala Noteikumiem, viņš ar tiem iepazīstas pirms pasūtījuma un tajā norādīto datu apstiprināšanas;

5. Pasūtījums tiek uzskatīts par iesniegtu, sākot no brīža, kad lijamedicinasapgerbs.lv to ir saņēmis. Tajā pašā laikā tas tiek uzskatīts par līgumu starp Klientu un lijamedicinasapgerbs.lv. Tomēr šis līgums uzskatāms par spēkā esošu vienīgi no brīža, kad lijamedicinasapgerbs.lv no Klienta norādītās bankas ir saņēmis apstiprinājumu (kad maksājums ir ticis veikts ar tiešsaistes bankas transakciju) par izvēlēto preču apmaksu. Ja maksājums tiek veikts ar bankas pārskaitījumu, līgums tiek uzskatīts par spēkā esošu, tiklīdz tiek saņemts Klienta maksājums. 

6. Pēc tam, kad Klients ir veicis pasūtījumu, lijamedicinasapgerbs.lv automātiski nosūta Klientam e-pastu, kurā norādīts pasūtītais produkts un Klienta norādītie dati;

7. Pēc tam, kad lijamedicinasapgerbs.lv ir saņēmis paziņojumu no bankas par to, ka Klients ir iesniedzis maksājuma uzdevumu produktu iegādei no Veikala, Klientam tiks nosūtīts paziņojums uz norādīto e-pasta adresi. Brīdis, kad no bankas tiek saņemts paziņojums, tiek uzskatīts par brīdi, kad tiek uzsākta starp Klientu un lijamedicinasapgerbs.lv noslēgtā līguma izpilde;

8. Klienta pasūtījums tiek uzglabāts lijamedicinasapgerbs.lv datu bāzē saskaņā ar noteikumiem par šādu datu uzglabāšanas laiku, kas noteikti Latvijas Republikas spēkā esošajos tiesību aktos;

9. Jebkurā gadījumā, veicot pasūtījumu, tiek uzskatīts, ka Klients ir iepazinies ar visiem Veikala Noteikumiem, kā arī ar pārējiem pasūtījumā norādītajiem noteikumiem, un sniedz beznosacījuma piekrišanu attiecībā uz iepriekšminēto.

IV. Garantija un produktu cenas

1. Katra produkta īpašības ir norādītas blakus katram attiecīgajam Veikalā esošajam produktam;

2. lijamedicinasapgerbs.lv apgalvo, savukārt Klients apstiprina, ka Klients apzinās to, ka Veikalā piedāvāto produktu krāsa, forma vai citi parametri var neatbilst produktu patiesajam izmēram, formai un krāsai izmantotā monitora specifisko īpašību dēļ;

3. Klients piekrīt tam, ka, veicot pasūtījumu Veikalā ar elektronisku līdzekļu starpniecību, tas apņemas maksāt pasūtījumā norādīto cenu;

4. Preces veikalā un pasūtījumā ir norādītas attiecīgās valsts oficiālajā valūtā ar PVN.

5. lijamedicinasapgerbs.lv pārdod produktus, kas atbilst pasūtījumā norādītajiem noteikumiem. Ja Klientam nodotie produkti neatbilst noteiktiem pasūtījumā norādītiem noteikumiem, Klients apņemas nekavējoties par to informēt lijamedicinasapgerbs.lv pa tālruni, savukārt lijamedicinasapgerbs.lv apņemas nekavējoties novērst esošos defektus, ja tie radušies lijamedicinasapgerbs.lv vai tā vārdā darbojošos trešo pušu dēļ. Ja lijamedicinasapgerbs.lv nenovērš defektus attiecīgajā, ar Klientu saskaņotajā laika posmā, Klients ir tiesīgs aizstāvēt savas tiesības atbilstoši Latvijas Republikas Civillikumā noteiktajai kārtībai;

6. lijamedicinasapgerbs.lv pienākumi attiecībā uz produktiem:

6.1. lijamedicinasapgerbs.lv apņemas nodot Klientam tādus produktus, kam ir atbilstoša kvalitāte un kas atbilst pasūtījumā noteiktajām prasībām;

6.2. lijamedicinasapgerbs.lv apņemas nodot Klientam pasūtījumā norādīto produktu daudzumu. lijamedicinasapgerbs.lv neuzņemas atbildību gadījumos, kad nodoto produktu daudzums nav atbilstošs tādēļ, ka Klients lijamedicinasapgerbs.lv iesniegtajā pasūtījumā ir norādījis neprecīzus datus;

6.3. lijamedicinasapgerbs.lv jebkurā gadījumā nodrošina Klientam tādu produktu klāstu, kas atbilst pasūtījumā norādītajiem kritērijiem;

6.4. ja attiecīgajā pasūtījumā ir norādīts noteikts vienību kopums, lijamedicinasapgerbs.lv apņemas nodrošināt visas attiecīgajā kopumā ietilpstošās vienības;

6.5. produkti tiek piegādāti iepakojumā, ņemot vērā to īpašības, tā, lai nodrošinātu to, ka produkti ir piemēroti to paredzētajai izmantošanai.

V. Samaksas noteikumi un kārtība

1. Klients maksā lijamedicinasapgerbs.lv veikalam par pasūtījumu, izmantojot vienu no šīm iespējām: bankas pārskaitījums, tiešsaistes bankas transakcija;

2. Izvēloties kādu no tiešsaistes maksājumu veidiem, Klients maksā par precēm uzreiz.

VI. Sūtījuma atdošana atpakaļ

1. Preces netiks pieņemtas atpakaļ, ja:

• Tās tika lietotas (nēsātas, valkātas un tml.);

• Tās tika sabojātas;

• Tām netika saglabātas preces lietošanas īpašības;

• Zaudēts preces izskats;

• No tām ir noņemtas oriģinālās etiķetes.

2.  Gadījumos, ja Pircējs ir lūdzis veikt izmaiņas precēs un tās tiek ražotas pēc individuāla pasūtījuma, tad Pārdevējs preces atpakaļ nepieņem un nemaina. (MK 255 22.punkts) 

     3. Produkti apmaināmi vai nododami atpakaļ pēc tam, kad Klients ir aizpildījis veidlapu lijamedicinasapgerbs.lv tīmekļa vietnē, norādot apmaināmos vai atpakaļ atdodamos produktus un minētā iemeslus;

GRAZINIMO FORMA_LV.jpg

     4. Ja gadījumā preces tiek mainītas, un ir cenu atšķirība, ja jaunās preces cena ir augstāka nekā atgrieztās preces, Klients maksā summu atšķirību lijamedicinasapgerbs.lv.  Ja gadījumā preces tiek mainītas, un ir cenu atšķirība, ja jaunās preces cena ir zemāka nekā atgrieztās preces, lijamedicinasapgerbs.lv atgriež summu atšķirību Klientam. 

     5. Gadījumos, kad lijamedicinasapgerbs.lv nav preču, lai izdarītu atgriešanu, tas atgriež Klientam tā samaksāto summu, tai skaitā piegādes izmaksas.  lijamedicinasapgerbs.lv neatgriež Klientam papildu izmaksas, kas radušās, izvēloties lētāku piegādes veidu, nekā piedāvā lijamedicinasapgerbs.lv.

     6. Preces iespējams apmainīt vai atdot atpakaļ vienīgi tad, ja tās atbilst šo Noteikumu 3. punktā minētajām prasībām. Par precēm samaksātā naudas summa tiek atmaksāta ne vēlāk, kā 14 dienas pēc preču atpakaļ atdošanas veidlapas parakstīšanas.

7. Gadījumā, ja Klients iegādājās nekvalitatīvu preci, viņš var iesniegt kvalitātes pretenziju uzreiz pēc preces saņemšanas.

Klientam ir tiesības pieprasīt no Pārdevēja:

1) bez maksas nomainīt nekvalitatīvu preci pret labas kvalitātes preci;

2) Samazināt cenu; vai

3) Vienpusēji lauzt līgumu un pieprasīt atdot par preci samaksāto summu (Civilkodeksa 6.363. panta d. 2. punkts).

VII. Produktu piegāde

1. Pārdevējs apņemas piegādāt preci 3 - 10 darba dienu laikā pēc pasūtījuma apstiprināšanas nosūtīšanas Klientam. Šis termiņš neattiecas uz gadījumiem, kad lijamedicinasapgerbs.lv noliktavā nav nepieciešamo preču un Klients ir informēts par pasūtīto preču trūkumu. Tajā pašā laikā Klients piekrīt, ka izņēmuma gadījumos, piegāde var aizkavēties neparedzētu apstākļu dēļ. Šajā gadījumā lijamedicinasapgerbs.lv nekavējoties sazināsies ar Klientu un vienosies par preču piegādes jautājumiem. Preces piegāde tiek veikta uz visiem Latvijas reģioniem.

2. Pārdevējs dara visu, kas no tā atkarīgs, lai tiktu ievēroti norādītie piegādes termiņi, bet, neskatoties uz to, ir iespējami Preces piegādes kavējumi tieši no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ.

3. Klients apņemas pieņemt preces pats. Gadījumā, ja viņš pats nevar pieņemt preces, bet preces ir piegādātas uz norādīto adresi, pamatojoties uz informāciju, ko sniedzis Klients, Klients nav tiesīgs celt pretenzijas lijamedicinasapgerbs.lv dēļ neapmierinošu preču piegādi.Terminu apraksts.

4. lijamedicinasapgerbs.lv tiešsaistes Veikalā pasūtītos produktus piegādā pilnvarots kurjers – DPD. Produkti tiek piegādāti ar Klientu saskaņotajā laikā.

5. Ja DPD nevarēja piegādāt produktus Klienta vainas vai tādu apstākļu dēļ, kurus Klients var kontrolēt, DPD papildus vienojas par jaunu Klientam pieņemamu piegādes laiku. Produktu atkārtota piegāde pieļaujama ne vairāk kā divas reizes. Ja Klients nepieņem produktus pirmajā piegādes reizē, tas ir tiesīgs saņemt produktus vietā, par kuru tas vienojies ar DPD. Ja Klients nav pieņēmis produktus, tie tiek nodoti atpakaļ lijamedicinasapgerbs.lv, un Klients nav tiesīgs iesniegt nekādas prasības saistībā ar produktu nepiegādāšanu laikā. Turklāt lijamedicinasapgerbs.lv jebkurā gadījumā ir atbrīvots no atbildības par piegādes noteikumu pārkāpšanu, ja Klientam produkti netiek piegādāti vai tiek piegādāti neatbilstošā laikā Klienta vainas vai tādu apstākļu dēļ, kurus kontrolē Klients.

6. Klients nekavējoties informē lijamedicinasapgerbs.lv pa e-pastu, ja:

(a) sūtījums netiek piegādāts norādītajā laika intervālā;

(c) kurjers produktu piegādes laikā izturas necienīgi vai tā ārējais izskats ir nevīžīgs;

(d) jebkurā gadījumā nepieciešams nekavējoties informēt lijamedicinasapgerbs.lv, ja sūtījums tiek piegādāts bojātā, saburzītā vai kā citādi bojātā iepakojumā, kā arī tad, ja sūtījumā atrodas produkti, kas nav pasūtīti vai kuru daudzums ir neatbilstošs, produktu kopums nav pilnīgs vai ja produktu lielums vai izmēri nav atbilstoši;

7. Jebkurā gadījumā, kad kurjeri piegādā Klientam produktus saburzītā, mitrā vai kā citādi ārēji bojātā iepakojumā, Klients to norāda kurjera izsniegtā sūtījuma piegādes apstiprinājumā (sniedz komentārus) vai sagatavo atsevišķu ziņojumu par šādiem defektiem. Klients minēto veic kurjera klātbūtnē.

Vai arī, ja paka ir saburzīta, slapja vai kādā citā veidā sabojāta, klients var informēt mūs par to pēc preču saņemšanas uz e-pastu: info@lijamedicinasapgerbs.lv, nepildot šo informāciju kurjera izsniegtajā sūtījuma piegādes apstiprinājumā.

8. Ja Klients pēc produktu pieņemšanas tomēr pamana, ka sūtījumā atrodas neatbilstošs produktu kopums vai ka piegādāto produktu izmērs, krāsa vai citi parametri ir neatbilstoši, Klients par to nekavējoties informē lijamedicinasapgerbs.lv.

VIII. Citi noteikumi

1. Visi lijamedicinasapgerbs.lv adresētie ziņojumi nosūtāmi klientu apkalpošanas dienestam pa e-pastu (skat. sadaļu „Kontaktinformācija”, lai iegūtu kontaktinformāciju).

2. Līgums starp Klientu un lijamedicinasapgerbs.lv tiek noslēgts attiecīgās valsts oficiālajā valodā.

IX. Strīdu izšķiršana un SIT platforma

1. Lai iesniegtu sūdzību klientam ir jāvēršas tieši uz lijamedicinasapgerbs.lv aizpildot preču atgriešanas veidlapu. lijamedicinasapgerbs.lv vai arī sūtot informāciju uz e-pastu info@lijamedicinasapgerbs.lv Sūdzības tiks izanalizētas 30 darba dienu laikā pēc to saņemšanas. Atbilde tiek sūtīta uz e-pastu.

2. Ja klients nav apmierināts ar galējo lijamedicinasapgerbs.lv atbildi, par patērētāju ārpustiesas strīdu izšķiršanu viņš var sazināties ar Valsts Patērētāju tiesību aizsardzības centru vietnē http://www.ptac.gov.lv/ vai aizpildīt pieteikumu SIT platformā: http://ec.europa.eu/odr/